04-438

เลนส์ : พลาสติกอะคริลิค
เบ้า : เหล็กชุบซิงค์
แป้นยึด : พลาสติกเอบีเอสชุบโครเมี่ยม
หลอด : 12 โวลท์ หรือ 24 โวลท์