04-429

เลนส์ : พลาสติกอะคริลิค
เบ้า : พลาสติก ABS
หลอด : 12 โวลท์ sinv 24 โวลท์