04-427

เลนส์ : พลาสติกอะคริลิค
เบ้า : เหล็กชุบซิงค์
แป้นยึด : พลาสติกเอบีเอสชุบโครเมี่ยม

หลอด : 12 โวลท์ sinv 24 โวลท์