ไฟสปอตไลท์

ไฟสปอตไลท์

ไฟสปอตไลท์เป็นไฟที่ให้แสงสว่างมาก ใช้ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการใช่แสงสว่างมากส่องเพื่อให้เส้นทางการเดินรถ

* สินค้าแต่ละรายการมีหลายรุ่น หลายขนาด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงควรสอบถามกับพนักงานโดยตรง