ไฟตาหน้ากลม 7 นิ้ว

เลนส์ : พลาสติก PC ทนอุณหภูมิสูง
จานฉาย : พลาสติกชนิด PBT
ครอบกันฝุ่น : ยางสังเคราะห์
หลอด : ฮาโลเจน (H4)